Yin Yoga Nedir?

Yin yoga günümüz dünyasının stresinden uzaklaşmak, zihni derinlemesine incelemek, bedeni yoğun bir şekilde gevşetmek için tasarlanmış bir yoga türüdür. Farklı yoga ekollerini deneyimlemekten zevk alıyorsanız, Yin yogayı deneyip, kendinizi keşfe çıkmak size çok iyi gelecek!

Yin Yoganın Birleştirici ve Arındırıcı Gücü

Yin Yoga bağ dokuları, kasları, fasyayı esnetmeye yarayan, diğer yoga ekollerine göre daha durağan ve derin olan bir sistemdir. Yin yoganın felsefesine bakacak olursak öncelike Yin ve Yang kavramlarıyla karşılaşırız. Bu kavramlar Çin Tao geleneğinden gelmektedir. Tao’da düalizm vardır yani temelinde ikilik yatar. İkilik kavramı en eski yoga yazıtlarında ilk olarak bahsedilir, tüm evrenin temelinde yatan dualite tüm yaşamın da içinde vardır. Örneğin Hatha yoganın kelime anlamında ‘Ha’ Güneş, ‘tha’ Ay anlamına gelir, yani Güneş eril, Ay dişil enerjidir, işte bahsedilen dualite budur, her oluşum zıt iki kutuptan meydana gelir, bu iki karşıt enerji bizi oluşturur. Bu kavramlar aslında tüm evrenin ve tüm canlıların ikiliğini (dualite) temsil eder. Eril olan taraf Yang taraftır, sıcaktır, dinamik ve dışa dönüktür. Dişil tarafımız ise Yin’dir, soğuk, içe dönük ve alıcılığı temsil eder. Yin yogada bu iki zıt kutup dengelenip, yin ve yang enerjinin bedende bir uyum içinde akması keşfedilir.

Yin Yoga Dersi Boyunca Kendinizi Keşfe Çıkın!

Yang duruşlar daha dinamik, sinir sistemini güçlendirmeye yönelik, kaslara ton kazandırıcı, eklemleri kuvvetlendirici, bedeni ısıtan, merkez bölgedeki ateşi körükleyen duruşlardır, ders boyunca efor sarf edilerek yapılır, toksin attırır. Yin duruşlar ise; eklemler ve kemik yapı doğru hizaya getirildikten sonra bedenin pasif bir şekilde bırakılmasıyla yapılır, bedeni tutmadan taşımadan bırakabilmeyi araştırırız, Yin duruşların soğutucu etkisi vardır, Yang duruşlarla ısıtılan beden, Yİn duruşlarla soğutulur, böylelikle iki zıt kutbun enerjisini gözlemlemiş hem de dengelemiş oluruz, Yin duruşlar pasiftir yani asananın içine yerleştiğimiz zaman kıpırtısız, bir süre duruşta kalırız. Normalde Hatha ya da Ashtanga ekollerinde de duruşlarda belli nefes sayısı kadar kalınır çünkü beden bir süre geçtikten sonra duruşu tanır ve içinde güçlenip esner, fakat Yin duruşlarda bu süre birkaç dakikayı bulabilir. Çünkü asananın derinlerine ilerleyip bağ dokuya kadar esnemek için duruşun içinde belirli bir süre geçirilmesi gerekir. Bu esnada zihin, beden hareketsiz kaldığında kendi çalışma şeklini gözlemler, yani duruşun içinde sakin ve kıpırtısız kaldığımızda aslında kendimizle baş başa kalmışızdır, böylelikle zihnimizin nasıl çalıştığını, pozlara bedenimizin ne tepki verdiğini, bu tepkilerin altında yatan duyguları, alışkanlıklarımızı, kendimizi açıkça keşfetmemizi sağlar.

Günlük Hayatın Temposundan Yin Yoganın Dinginliğine

Dışa dünyaya dönük yaşamamız, iş hayatı, sorumluluklar, başarı, cesaret gibi faktörler ve karakterimizdeki yönler yang enerjinin artmasını sağlar, yang enerji dinamizmdir, bedende çok fazla yang enerji depolanır ve yin enerji pasif kalırsa, vücutta ve enerjik bedenimizde problemler gözlemlenir. İşte bu yüzden yang enerjiyi dengelemek adına yin yoga yapılır. Aynı şekilde çok fazla Yin enerji bedende birikirse bu sefer yang enerjiyi yükseltmek için yoga pratiği ve asanalar deneyimlenir. Evrende var olan her şey ve her canlı bir enerjiye sahip ve birbirimizden istesek de istemesek de, bilinçli veya bilinçsiz etkileniyoruz. Yoganın şifalandırıcı özelliği de işte burada devreye giriyor. Etkilenen yönlerimizi, duygusal zayıflıklarımızı, bedenimizin ihtiyacı olan veya olmayan şeyleri, zihnimizin nasıl çalıştığını, sakin m yoksa çok mu kalabalık olduğunu Yin yoga seansı boyunca gözlemleyebiliyoruz.

Yin yogada da aslında hatha ekolünde olan duruşlar denenir, fakat genellikle matta, yerde çok fazla yükselmeden bedeni yormadan duruşların modifiye halleri üzerinde çalışılır. Gerekirse battaniyeler, bolster (destekleyici minder) gibi yumuşak ekipmanlardan faydalanılır. Bedeni pozun içinde daha fazla derinleştirmek ya da bedende ağrıyan bir nokta varsa o kısmı desteklemek, yeterince esnek olmayan bölgenin daha iyi yerle temas etmesini sağlamak amacıyla yoga ekipmanları ders esnasında kullanılabilir. Böylelikle kişi duruşlarda daha rahat ve konforlu bir şekilde kalır. Bedenin tamamen serbest bırakılması kasların ve bağ dokunun etkili bir şekilde esnemesini sağlayacaktır. Esneyen beden çok zorlanmadan derinleştirilir, hassas olan noktalar fark edilir ve farkındalıkla vücudun sınırları araştırılır.

Yin Yogayla Dengelenin, Arının, Rahatlayın

Bedendeki her bölge kendine özel bir his barındırır aynı zamanda her bölgenin enerjik bedenimizde bir karşılığı vardır. Örneğin göğüs kafesi bölümü tam olarak ‘anahata çakra’ dediğimiz kalp çakrası hizasındadır, bu bölgeyi açıp esnetmek bize cesaret ve özgürlük hissi verecektir, aynı şekilde bu bölgeyi kapatmak içe dönme, kendimizle baş başa kalma, kendi duygularımızı gözlemleme şansı bulup dışarıya kendimizi kapattığımız duruşlardır. Bedenin arkası Yang yani eril, ön tarafı Yin yani dişildir. Bu şekilde bütünsel olarak bakıldığında eril dişil yönlerimizi fark edip onları dengelemek daha anlaşılır hale geliyor. Çünkü ancak ruh beden zihin üçlemesi bir dengede olduğunda beden daha sağlıklı ve dengeli kalabiliyor.

Yin yoga aynı zamanda enerji kanallarını uyararak bu kanalların dengelenmesini sağlıyor. Bedende bulunan iki büyük enerji kanalı (nadi) Yin yoga seansı boyunca uyarılıyor, bunlar; Ida (dişil) ve Pingala (eril). Aynı zamanda esnekliği arttırıyor, zihni dinlendiriyor, stres, kaygı, korku ve endişe duygularıyla bizi yüzleştirip aşabilmemiz için alan tanıyor, kendi sınırlarını keşfetmek isteyen herkese, her yaşa ve cinsiyete açık bir stil olan Yin yoganın şifalandırıcı etkisini hissedebilmemiz dileğiyle!