Vinyasa Yoga Nedir?

Vinyasa yoga yine Hatha ekolünün bir parçasıdır, sadece daha hızlı, geçişleri bol ve hareketli, nefes-beden-zihin üçlemesini zirvede hissettiren yoga serileridir. Daha detaylı anlayabilmek ve öğrenmek için yazının devamını birlikte inceleyelim!

Vinyasa Ne Demektir ve Vinyasa Yoganın Temelleri Nelerdir?

Vinyasa kelime anlamı olarak Sanskrit dilindeki ‘Vi’ kökünden gelir. ‘Vi’ Sanskrit dilinde ‘düzenli ve özenli bir şekilde’ ve ‘Vinyasa’ ‘özenli ve düzenli bir şekilde yerleştirmek’ anlamına gelmektedir. Burada kastedilen düzen ve düzenli bir şekilde yerleştirilen, nefes ve asananın kendisidir. Vinyasa yoga Krishnamacharya tarafından Desikachar’a insanlara öğretilmesi ve yaygınlaştırılması için verilmiş bir stildir. Amaç; dinamik ve statik duruşların belli bir akış içinde yapılarak bedeni şifalandırmaktır. Vinyasa ekolü hareketlerin, duruşlarla ve nefesle bir araya getirilmesidir. Bütün bir akış, birbiriyle uyumlu duruşların kolaydan zora doğru ilerleyerek pratik edildiği bir seridir. Dersin ilerleyen kısımlarındaki zirve duruşuna ulaşmak için beden ısıtılır esnetilir, en zor duruşa ulaşabilmek için en temelden başlanır, daha kolay fakat zirve duruşa hizmet eden asanalar ard arda sıralanarak beden hazırlanır. Bu sırada nefesler duruşlarla ve dinamik asanalarla bir uyum içine getirilerek tam konsantrasyon sağlanır. Yani daha basit pozlardan daha derin ve komplike pozlara ilerlemek bu pozlarda belli bir süre kalmak, Vinyasa akışının temel formudur. Vinyasa pratiği aslında bizi günlük hayatımızda kapalı olduğumuz yönlerimize karşı da açar, nasıl ki ulaşmak istediğimiz yere ne kadar çaba sarf edip sabırlı davranırsak daha rahat ulaşırız, Vinyasa yoga pratiğinde de aynı şekilde nefes ve bedenin uyumu içinde basitten zora doğru tırmanmaya başlarız. Ta ki hedefimize ulaşıp, asananın içinde sakince kalıp, zihni kontrol altına alana kadar.

Vinyasa Yogada Ders Akışı Nasıl Olmalıdır?

Nefes ve hareketin senkronizasyonu bedende dönüştürücü bir etkiye sahiptir, böylelikle kendi içimize dönmenin ve ilk önce kendi farkındalığımızı hissedip, sonrasında da etrafımızla etkileşime geçmek Vinyasa yoganın amaçlarındandır.

Zihin hareketlerle nefesleri belli bir kontrolde tutmaya yoğunlaştığında daha sakin kalır. Bu yüzden Vinyasa derslerinde en dikkat edilen nokta nefes ve hareketlerin birbiriyle uyumudur. Nefes alırken duruşa girilir nefes boşaltılırken duruşta beklenir ve beden esnetilir, ya da nefes alırken duruşa girilir nefesi boşaltırken duruştan çıkılır. Vinyasa yogada, işlenecek olan dersin niyetine göre bir tema belirlenir. Yani örneğin; duygulardan arınma, içimizde tuttuğumuz duyguları boşaltıp açığa çıkarma gibi bir teması olan derste temaya uygun olan seri, kalça açıcı serisi olacaktır. Daha kolay olandan daha zor olana doğru duruşlar ard arda hareketli bir şekilde dizilir. Beden gelecek olan bir diğer duruşa aşama aşama hazırlanır ve en sonunda dersin niyetini, temasını hissettirecek zirve duruşu, yani ders teması için seçilen en zor duruş denenir. Sonrasında yine akışa göre sırada olan nötrleyici duruşlar ve soğuma pozları yer alır, en son savasanada (ceset duruşu) dinlenilir. Savasana ‘bütün yoga duruşları arasında en zor olanıdır’, der eski kaynaklar, amaç; uyarılmış bedenin sakinleşmiş bir zihinle, kendiyle baş başa kalmasıdır. Böylelikle sanki beden bir ceset gibi hareketsizce yatarken, hem yapmış olduğumuz yoga pratiğinin etkilerini daha iyi hissetmiş oluruz hem de zihin meditatif bir halde kalarak dinlenmeye geçer. Beden yaşam-ölüm-doğum sistemini deneyimler, yoga pratiği boyunca yaşarız, savasanada kıpırtısız yatarız ve savasanadan kalkıp yeniden doğmuşçasına yeni deneyimlere hazır hale geliriz.

Kendini Daha İyi Tanımak ve Akışta Kalabilmek için Vinyasa Yoga!

Vinyasa yoga pratiği boyunca zihne ve vücudumuzun hareketlerine maksimum seviyede odaklanarak kendimizi daha iyi inceleriz. Pratik boyunca dış dünyadan gelen uyaranlara zihin kapanır, tam odaklanma sayesinde duru görümüz gelişir. Bu da günlük hayatımızda yaşadığımız olaylara farklı bir bakış açısı kazanmamıza ve yeni perspektiflere açılmamıza olanak sağlar. Yoga pratiği sadece asanalardan ibaret değildir. Her duruşu mükemmel bir şekilde yapmaya odaklanmak bizi yeni deneyimler yaşamaktan alıkoyar. Amacımız her zaman sabırla bedeni güçlendirip nefeslerle anda kalmaya odaklanmak olmalıdır. Vinyasa yogada hareketleri nefeslerle koordine etmek dhrana (odaklanma) ‘yı geliştirir. Böylece bir sonraki adım olan dhyana’ya (meditasyon hali) geçmek daha kolay olacaktır. Odaklanmayı geliştiren bir diğer teknik de ‘drishti’dir. Drishti bir konsantrasyon tekniğidir, bakışları tek bir noktada sabitlemek hem asanada daha dengeli kalıp pozun içine yerleşmemizi sağlar, hem de gözler tek bir noktaya baktığında zihin sakinleşir ve sessizleşir

Vinyasa Yoganın Bedensel Gelişime Etkisi

Vinyasa yoga bedensel gücü de geliştiren bir sistemdir. Kondisyonu arttırır, beden hızlandıkça kan ısınır, daha saf ve akışkan bir hale gelir, bu da bedenin her noktasına temiz kanın pompalanmasına, eklemlerin daha fazla sıvı salgılamasına olanak sağlar. Birkaç derste bile hızla sonuç alınır. Nefesler hareketlerle uyumlu hale geldiğinden beden ne kadar çok efor sarf etse de yorgunluk hissedilmez. Bu tabii ki ciddi bir pratik sonucu edinilecek bir deneyimdir. Düzenli yoga pratiği bedeni güçlendirir ve esnetir, nefes yönergelerine de tam olarak uyulursa hem beden hem zihin kontrolü sağlanmış olur.

Vinyasa ekolü Hatha yoga ekolünün bir parçasıdır. Fakat Hatha yoga ekolünün aksine bir sistem değildir. Yani tamamen yaratıcılığa bağlı olarak bir akış hazırlanır, duruşlar birbirleriyle bağlantılı olduğu sürece, ders; niyet ve temayla bütünsel olarak akışkan bir seri halinde sunulup tecrübe edilebilir.

Bol pratikler!