Ashtanga Yoga Nedir?

Ashtanga’nın kelime anlamı sekiz dallı, sekiz kollu demektir. Ashtanga yoga, yoganın sekiz basamağını temsil eden bir sistemdir. Patanjali’nin Yoga Sutraları adlı yazıtında bu kollara detaylıca yer verilmiştir. Patanjali’ye göre bu kollar yani bu basamaklar yoga yapan kişinin kendi farkındalığını uyandırmak, evrensel bilinç ile bir araya gelmek ve kendisinin en yüksek mertebesine erişmek için tırmanacağı basamakları temsil eder. Bu basamaklarda içsel ve etik disiplinler, bedeni arındırmak ve hakimiyet altına almaktır amaç. Bu basamakları detaylıca incelemek hem yoganın felsefesini hem de ashtanga yogayı kavramamız için daha faydalı olacaktır;

Sekiz Basamaklı Yol

Patanjali’nin oluşturduğu sekiz basamak, kol şu şekildedir:

  1. Yama (Ahlak Kuralları)

     Ahimsa : Şiddetsizlik, zarar vermemek

     Satya    : Dürüstlük, yalan söylememek

     Asteya   : Çalmama, kendine ait olanı almamak (eşya, fikir, kendine ait olmayan her şey..)

     Brahmacharya : Duyu nesnelerini ortadan kaldırmak

     Aparigraha       : Biriktirmemek, ihtiyaçtan fazlasına sahip olmamak

2. Niyama (Kişisel Arınma, Kişisel Disiplinler)

     Saucha : Temiz olmak

     Santosha : Memnuniyet, sahip olduklarına şükretme, hoşnutluk

     Tapas : Sadelik

     Ishvara Pranidhana : Senden yüce olana teslimiyet

3.  Asana (Duruş, poz)

4. Pranayama (Nefes Kontrolü)

5. Pratyahara ( Duyuların Kontrolü)

6. Dhrana ( Odaklanma)

7. Dhyana ( Meditasyon)

8. Samadhi ( Evrenle bir olma hali, Mutlak mutluluk, Aydınlanma)

Olarak sınıflandırılmıştır. İlk dört basamak kendimiz üzerinde yoğunlaşarak, çabalayarak, çalışarak ulaşmamız gereken basamaklardır. Asanalar üzerinde düzenli yoga pratiği yaparak ustalaşırız, nefes kontrolü ise ancak beden belli bir disipline ulaştığında sağlanır. Güçsüz ve sağlıksız bir beden zihne hükmedemez, bu yüzden bedeni güçlendirip esnetmek için asanalar üzerinde düzenli pratik yapılmalıdır, beden güçlenip sağlığına kavuştuğu zaman ancak pranayama’ya geçilir. Aynı zamanda asana pratiği ile güçlenmiş bedende zihin daha sakin ve sessizdir, zihnin kontrol altına alınabilmesi pranayama çalışmalarından daha fazla fayda almamızı sağlar.

Zihin kontrol altındayken ilk 2 basamağa ulaşılmış demektir. İlk dört basamak uygulandığında diğer dört basamağa tırmanmak da daha kolay olmaya başlayacaktır, çünkü iyice güçlenmiş beden, kontrollü zihin diğer basamaklara ışık tutacaktır. Ashtanga yogada ilk üç basamak üzerinde yoğunlaşılır.

Ashtanga Yoga Ekolü Nasıl Uygulanır, Bedende Neler Hissedilir

Ashtanga yoga güçlü bir serinin ard arda tekrarlanarak bir akış şeklinde olmasıdır. Günümüze değişmeden ulaşmış olan bu sistem en güçlü yoga serileri arasındadır. Bu yüzden ashtanga yoga yapan kişinin asanaları doğru yapabilmesi için ‘vinyasa’ metodunu iyi biliyor ve uyguluyor olması gerekir. Vinyasa, nefes ve hareketin senkronize edilmiş halidir. Her hareket, bir nefes alış ya da verişe denk gelir. Örnek, Surya Namaskar A serisi, dokuz (9) vinyasadan meydana gelir. Yani ilk vinyasada nefes alırken kollarla yukarı uzarız, ikinci vinyasada nefesi boşaltırken öne katlanırız eller ayakların yanında ve bu şekilde devam eder. Vinyasa tamamen nefes ile hareketlerin kombinasyonudur ve Ashtanga yoga sisteminde amaç bedeni duruşlarla belli bir ısıya ulaştırmak ve bu ısının artması sayesinde bedende dolaşan kan dolaşımı faaliyetini geliştirmek, bedeni hafif ve güçlü bir hale getirerek, zihni dinginleştirmektir. Uygulanan seri sayesinde merkez bölgedeki ısı artar, kan dolaşımı hızlanır, organlara ve kaslara temiz kan iletilir. Aynı zamanda ısınan beden, vücuttaki toksinleri terleme yoluyla dışarı atmamızı sağlar. Böylelikle beden arınır ve temizlenir.

Temizlenmiş beden duyu organlarının da arınmasına yardım eder. Bu ilk basamaklar üzerinde hakimiyet kurmak oldukça zordur, uzun yıllar pratik yapmak gerektirir. Bu pratikler sayesinde sürekli dışarıya yönelmeye meyilli olan duyu organları teker teker kontrol altına alınır, ilk etapta bu zorlayıcıdır çünkü her insan dışarıdan gelen tepkilere pozitif veya negatif tepkiler vermeye alışkındır, bu alışkanlıkları ancak düzenli bir yoga pratiği ile kontrol alabiliriz, bu da zaman, tekrar, şefkat ve sabır gerektiren bir süreç. Bu basamaklar tamamlandığında zihin kendiliğinden gevşeyecek ve daha disipline olmuş bir hale gelecektir. Böylece diğer basamaklar üzerinde yoğunlaşılabilir.

Günümüze Değişmeden Ulaşmış Felsefik Bir Disiplin; Ashtanga Yoga

Bütün bilgiler ışığında toparlamak gerekirse eğer; Ashtanga Yoga, Patanjali’nin Yoga Sutraları’ında detaylıca anlatılmış olan, sekiz (8) basamaklı yoga sisteminin üçüncü (3.) basamağı olan ‘Asana’ (yoga duruşu, poz) üzerinde yoğunlaşmış bir ekoldür, bir sistemdir. Ashtanga yoga bir Hatha yoga metodudur. Amaç asanalar üzerinde yoğunlaşarak, asanalar ile bedeni disiplin altına alıp, nefes kontrollerini, nefes çalışmalarını uygulamak ve diğer basamaklara ulaşmak için zihni hazırlamaktır. Zihin ancak, beden asanalar üzerinde ustalaştığında gevşer ve rahatlar, beden asanalar sayesinde hafifler ve dinçleşir, güçlü beden daha zinde ve berrak bir zihin sunar bize. Bu saflaşmış zihin; dhrana (odaklanma) ve dhyana (meditasyon) ‘yı sunar bize, yani zihin dış dünyanın aklı çelici hazlarından (soyut veya somut) uzaklaştırılırsa sakinleşir ve evrenle bir duruma gelir, ilk önce kendisiyle ve tüm evrenle uyumlanır, böylelikle Samadhi (aydınlanma, mutlak mutluluk hali, evrenle bütünleşme) ‘ye yaklaşılır ve yoganın nihai hedefine ulaşılır.